Hlavná stránka / Aktuality / Verejné obstarávania 2

Verejné obstarávania 2

Štvrtok 23.10.2014

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v rámci projektu Digitálna mapa tradičnej kultúry na nákup technického vybavenia:

- PC zostava

- cievkový magnetofón

- videokamera

- skener

Pondelok 03.11.2014

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v rámci projektu Digitálna mapa tradičnej kultúry na nákup:

- web stránky

Utorok 28. 10. 2014

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje ukončenie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v rámci projektu Digitálna mapa tradičnej kultúry na nákup:

- PC zostava

Streda 29. 10. 2014

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje ukončenie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v rámci projektu Digitálna mapa tradičnej kultúry na nákup:

- cievkový magnetofón

Utorok 04. 11. 2014

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje ukončenie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v rámci projektu Digitálna mapa tradičnej kultúry na nákup:

- videokamera

Pondelok 10. 11. 2014

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje ukončenie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v rámci projektu Digitálna mapa tradičnej kultúry na nákup:

- web stránka

Piatok 28. 11. 2014

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje ukončenie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v rámci projektu Digitálna mapa tradičnej kultúry na nákup:

- skener