Aktuality

22.11.2023
Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami

V mesiaci november 2023 bol ukončený projekt, ktoré ho cieľom bolo vybudovanie technologického zariadenia CTK v Myjave, zabezpečenie technológií a výpočtovej techniky pre archiváciu, dokumentáciu a šírenie prvkov nehmotnej tradičnej kultúry

22.8.2023
ukončenie EVO – interné severové úložisko a cloudový server

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje ukončenie elektronického verejného obstarávania zákazky na nákup interné severové úložisko a cloudový server s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami,...

11.8.2023
Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie elektronického verejného obstarávania zákazky na nákup interné severové úložisko a cloudový server s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č....

26.6.2023
ukončenie EVO – interné severové úložisko a cloudový server

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje ukončenie elektronického verejného obstarávania zákazky na nákup interné severové úložisko a cloudový server s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami,...

12.6.2023
Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie elektronického verejného obstarávania zákazky na nákup interné severové úložisko a cloudový server s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami,...

2.6.2023
Elektronické verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje ukončenie elektronického verejného obstarávania zákazky na nákup vzduchotechnika s dvoma vnútonými klimatizačnými jednotkami a zriadenie serverovne s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého...

25.5.2023
Verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave ukončenie verejného obstarávania zákazky na nákup germicídneho žiariča (6 ks) s poskytnutím nenávratného príspevku z Intergrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1 Víťazom VO sa stal Ján...

25.5.2023
Ukončenie verejného obstarávania

Centrum tradičnej kultúry v Myjave ukončenie verejného obstarávania zákazky na  3D digitalizačných prístrojov s poskytnutím nenávratného príspevku z Intergrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého dedičstva digitálnymi technológiami, č. 302071BPD1

25.5.2023
Elektronické verejné obstarávanie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oznamuje začatie elektronického verejného obstarávania zákazky na nákup vzduchotechnika s dvoma vnútonými klimatizačnými jednotkami a zriadenie serverovne s poskytnutím nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt Uchovávanie a šírenie živého...