Zamestnanci

riaditeľka

tel.: +421 905 589 160

Mgr. Viera Feriancová
viera.feriancova@ctkmyjava.sk

zamestnanci

tel.: +421 918 968 706

+421 34 621 3252

Jarmila Jelínková
ekonómka
jarmila.jelinkova@ctkmyjava.sk

Mgr. Eva Čmelová
odborná pracovníčka
eva.cmelova@ctkmyjava.sk

Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD.
odborná pracovníčka
lenka.konecna@ctkmyjava.sk

Mgr. Lucia Franická Macková
odborná pracovníčka
lucia.mackova@ctkmyjava.sk

Mgr. Peter Obuch, PhD.
odborný pracovník

Mgr. Jana Pakosová Zelenayová
odborná pracovníčka
jana.zelenayova@ctkmyjava.sk