MYJAVA – medzinárodný folklórny festival

16.6.2022 - 19.6.2022
62. medzinárodný folklórny festival Myjava 2022

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA má štatút CIOFF a je jedným z najväčších folklórnych festivalov na Slovensku

20.8.2021 - 22.8.2021
61. MFF Myjava 2021 – MYJAVA v Myjave

Po online forme 61. medzinárodného folklórneho festivalu MYJAVA sa hlavný organizátor rozhodol zorganizovať aj prezentačnú formu v centre mesta

14.6.2021 - 20.6.2021
19.6.2019 - 23.6.2019
60. medzinárodný folklórny festival Myjava 2019

Medzinárodný folklórny festival CIOFF

15.6.2018 - 17.6.2018
59. medzinárodný folklórny festival Myjava 2018

jeden z najväčších folklórnych festivalov na Slovensku

16.6.2017 - 18.6.2017
58. medzinárodný folklórny festival Myjava 2017

jeden z najväčších folklórnych festivalov na Slovensku

17.6.2016 - 19.6.2016
57. medzinárodný folklórny festival Myjava 2016

jeden z najväčších folklórnych festivalov na Slovensku

19.6.2015 - 21.6.2015
Myjava 2015

56. medzinárodný folklórny festival

21.6.2014, 19:30 - 21.6.2014, 21:30
Predveď sa (v) mestečku! 2014

Pozvánka do programu Myjava 2014 - 55. Medzinárodný folklórny festival