Faktúra DFB-005/23

Faktúra doručená:17.1.2023

Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO:36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO:34056335

ceny sú vrátane DPH
nájomné, teplo, elektrická energia, vodné za január 2023
Názov položky
vodné za január 2023
elektrická energia za január 2023
teplo za január 2023
nájomné za január 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 347,27 EUR