Faktúra DFB-003/23

Faktúra doručená:19.1.2023

Dodávateľ
Pavol Perička, Autorizovaný bezpečnostný technik
Horný rad 11
BREZOVÁ POD BR.
IČO:43774253
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO:34056335

ceny sú vrátane DPH
Vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby podľa Zmluvy o poskytov. služieb v oblasti BOZP za 1. štvrťrok 2023
Názov položky
Vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby podľa Zmluvy o poskytov. služieb v oblasti BOZP za 1. štvrťrok 2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,00 EUR