Faktúra DFB-103/22

Faktúra doručená:01.12.2022
Číslo objednávky:OBJ034/2022

Dodávateľ
Rodičovská rada pri Základnej umeleckej škole
SNP 293/31
916 01 Stará Turá
IČO:42025133
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO:34056335

ceny sú vrátane DPH
realizácia I. adventný koncert
Názov položky
Vystúpenie Detskej ľudovej hudby Turanček zo ZUŠ Stará Turá na I. adventnom koncerte.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,00 EUR