Faktúra DFB-110/22

Faktúra doručená:12.12.2022

Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO:36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO:34056335

ceny sú vrátane DPH
vodné, elektrická energia, teplo, nájomné za december 2022
Názov položky
vodné za december 2022
elektrická energia za december 2022
teplo za december 2022
nájomné za december 2022
zaokrúhlenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 347,30 EUR