Faktúra DFB-106/22

Faktúra doručená:12.12.2022
Číslo objednávky:OBJ035/2022

Dodávateľ
BV ton s.r.o.
Sklenárova 42
821 09 Bratislava
IČO:50456601
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO:34056335

ceny sú vrátane DPH
Technické zabezpečenie I. adventného koncertu dňa 27.11.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave
Názov položky
Technické zabezpečenie I. adventného koncertu dňa 27.11.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 800,00 EUR