Faktúra DFB-115/22

Faktúra doručená:19.12.2022
Číslo objednávky:OBJ038/2022

Dodávateľ
BV ton s.r.o.
Sklenárova 42
821 09 Bratislava
IČO:50456601
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO:34056335

ceny sú vrátane DPH
1. Technické zabezpečenie IV. adventného koncertu dňa 18.12.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave.
Názov položky
1. Technické zabezpečenie IV. adventného koncertu dňa 18.12.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave. 2. Ozvučenie a osvetlenie veže chrámu počas IV. adventného koncertu dňa 18.12.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave.
1. Technické zabezpečenie IV. adventného koncertu dňa 18.12.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave. 2. Ozvučenie a osvetlenie veže chrámu počas IV. adventného koncertu dňa 18.12.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 150,00 EUR