Možnosť bezplatnej digitalizácie

Centrum tradičnej kultúry v Myjave ponúka možnosť bezplatnej digitalizácie starých:

  • fotografií,
  • 8mm a 16mm filmov,
  • videokaziet (VHS),
  • magnetofónových pásov (MG)
  • magnetofónových kaziet (MC)

so zameraním na ľudových odev, tanec, hudbu a spev.

Vaše foto, audio a video materiály Vám bezplatne zdigitalizujeme a vrátime aj s digitálnou kópiou.

Kontakt: Centrum tradičnej kultúry v Myjave, Partizánska 290/17, 907 01 Myjava, 034/621 32 52, peter.obuch@ctk.tsk.sk

Aktivita je súčasťou projektu Digitálna mapa tradičnej kultúry, realizovaný v rámci Projektu cezhraničnej spolupráce SR ČR 2007–2013. Tento projekt je spolupfinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.