Faktúra DFB-002/23
Dátum vyhotovenia: 3.1.2023
Faktúra doručená: 12.1.2023
Dodávateľ
BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169
010 03 Žilina
IČO: 36734390
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
GDPR/servis dokumentácie BO, GDPR/výkon funkcie ZO 01-12/2023
Názov položky:
GDPR/servis dokumentácie BO, GDPR/výkon funkcie ZO 01-12/2023, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH