Faktúra DFB-003/23
Dátum vyhotovenia: 15.1.2023
Faktúra doručená: 19.1.2023
Dodávateľ
Pavol Perička, Autorizovaný bezpečnostný technik
Horný rad 11
BREZOVÁ POD BR.
IČO: 43774253
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby podľa Zmluvy o poskytov. služieb v oblasti BOZP za 1. štvrťrok 2023
Názov položky:
Vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby podľa Zmluvy o poskytov. služieb v oblasti BOZP za 1. štvrťrok 2023, 75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,00 EUR
ceny sú vrátane DPH