Faktúra DFB-005/19
Dátum vyhotovenia: 6.4.2018
Faktúra doručená: 18.1.2019
Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO: 36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
vodn=, elektrická energia, teplo, nájomné
Názov položky:
vodné za apríl 2018, 4.8 EUR
Názov položky:
elektrická energia za apríl 2018, 7.2 EUR
Názov položky:
teplo za apríl 2018, 93.6 EUR
Názov položky:
nájomné za apríl 2018, 69.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
175,11 EUR
ceny sú vrátane DPH