Faktúra DFB-005/22
Dátum vyhotovenia: 17.1.2022
Faktúra doručená: 20.1.2022
Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO: 36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
vodné, elektrická energia, teplo, nájomné za január 2022
Názov položky:
vodné za január 2022, 7.2 EUR
Názov položky:
elektrická energia za január 2022, 19.2 EUR
Názov položky:
teplo za január 2022, 126 EUR
Názov položky:
nájomné za január 2022, 194.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
347,27 EUR
ceny sú vrátane DPH