Faktúra DFB-006/22
Dátum vyhotovenia: 20.1.2022
Faktúra doručená: 21.1.2022
Číslo zmluvy: ZM1007630
Dodávateľ
RTV rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská Dolina
84545 Bratislava
IČO: 47232480
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Licencia k zvukovým záznamom rozhovorov s interpretmi ľudovej hudby a poskyt. rozmnoženiny zvuk. záznamov, projekt FPU CD "Musiga spod Bradla"
Názov položky:
Licencia k zvukovým záznamom rozhovorov s interpretmi ľudovej hudby a poskyt. rozmnoženiny zvuk. záznamov, projekt FPU CD "Musiga spod Bradla", 600 EUR
Názov položky:
Licencia k zvukovým záznamom rozhovorov s interpretmi ľudovej hudby a poskyt. rozmnoženiny zvuk. záznamov, projekt FPU CD "Musiga spod Bradla", 5% spolufinancovanie projektu, 534.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 134,60 EUR
ceny sú vrátane DPH