Faktúra DFB-007/22
Dátum vyhotovenia: 15.1.2022
Faktúra doručená: 26.1.2022
Dodávateľ
Pavol Perička, Autorizovaný bezpečnostný technik
Horný rad 11
BREZOVÁ POD BR.
IČO: 43774253
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby za prvý štvrťrok 2022
Názov položky:
Vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby za prvý štvrťrok 2022, 75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,00 EUR
ceny sú vrátane DPH