Faktúra DFB-026/13
Dátum vyhotovenia: 1.5.2013
Faktúra doručená: 7.5.2013
Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO: 36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
vodné, stočné - vyúčtovanie za rok 2012, 47 EUR
Názov položky:
elektrická energia - vyúčtovanie za rok 2012, 11.14 EUR
Názov položky:
teplo - vyúčtovanie za rok 2012, 80.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,54 EUR
ceny sú vrátane DPH