Faktúra DFB-031/20
Dátum vyhotovenia: 15.4.2020
Faktúra doručená: 5.5.2020
Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO: 36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
vodné, elektrická energia, teplo za apríl 2020
Názov položky:
vodné za apríl 2020, 4.8 EUR
Názov položky:
elektrická energia za apríl 2020, 7.2 EUR
Názov položky:
teplo za apríl 2020, 93.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,60 EUR
ceny sú vrátane DPH