Faktúra DFB-032/19
Dátum vyhotovenia: 9.4.2019
Faktúra doručená: 16.4.2019
Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO: 36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
nájomne, vodné, teplo, energie za apríl 2019
Názov položky:
vodné za apríl 2019, 4.8 EUR
Názov položky:
elektrická energia za apríl 2019, 7.2 EUR
Názov položky:
teplo za apríl 2019, 93.6 EUR
Názov položky:
nájomné za apríl 2019, 69.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
175,11 EUR
ceny sú vrátane DPH