Faktúra DFB-032/23
Dátum vyhotovenia: 15.4.2023
Faktúra doručená: 17.4.2023
Dodávateľ
Pavol Perička, Autorizovaný bezpečnostný technik
Horný rad 11
BREZOVÁ POD BR.
IČO: 43774253
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby
Názov položky:
Vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby podľa Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti BOZP za druhý štvrťrok 2023 , 75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,00 EUR
ceny sú vrátane DPH