Faktúra DFB-034/22
Dátum vyhotovenia: 8.4.2022
Faktúra doručená: 18.4.2022
Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO: 36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
vyúčtovanie energií za rok 2021
Názov položky:
vyúčtovanie tepla za rok 2021, 16.81 EUR
Názov položky:
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2021, 153.22 EUR
Názov položky:
vyúčtovanie vody za rok 2021, 22.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,11 EUR
ceny sú vrátane DPH