Faktúra DFB-038/23
Dátum vyhotovenia: 4.5.2023
Faktúra doručená: 9.5.2023
Dodávateľ
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
IČO: 34006273
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
Názov položky:
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve, 45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,00 EUR
ceny sú vrátane DPH