Faktúra DFB-043/23
Dátum vyhotovenia: 11.5.2023
Faktúra doručená: 17.5.2023
Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO: 36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
nájomné, teplo, elektrická energia, vodné za máj 2023
Názov položky:
nájomné za máj 2023, 194.87 EUR
Názov položky:
teplo za máj 2023, 126 EUR
Názov položky:
elektrická energia za máj 2023, 19.2 EUR
Názov položky:
vodné za máj 2023, 7.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
347,27 EUR
ceny sú vrátane DPH