Faktúra DFB-051/14
Dátum vyhotovenia: 9.7.2014
Faktúra doručená: 14.7.2014
Číslo zmluvy: 613/2014/208-MFF
Dodávateľ
Mesto Myjava
Nám. M.R.Štefánika 560/4
90701 Myjava
IČO: 00309745
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
preprava účastníkov festivalu turistickým vláčikom, príprava a tlač vstupeniek, príprava a výroba čestných vstupeniek Myjava 2014 - 55. ročník MFF, 4000 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 000,00 EUR
ceny sú vrátane DPH