Faktúra DFB-053/23
Dátum vyhotovenia: 20.6.2023
Faktúra doručená: 21.6.2023
Dodávateľ
Mesto Myjava
M.R.Štefanika 560
90701 Myjava
IČO: 00309745
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Organizačné zabezpečenie scénických a nescénických programov na Myjava 2023 - 63. ročník MFF
Názov položky:
Organizačné zabezpečenie scénických a nescénických programov na Myjava 2023 - 63. ročník MFF, 4700 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 700,00 EUR
ceny sú vrátane DPH