Faktúra DFB-054/23
Dátum vyhotovenia: 7.7.2023
Faktúra doručená: 10.7.2023
Číslo zmluvy: 181/2023/172
Dodávateľ
Mesto Myjava
M.R.Štefanika 560
90701 Myjava
IČO: 00309745
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Organizačné zabezpečenie MFF 2023
Názov položky:
V zmysle Zmluvy o spolupráci č. ZMD 181/2023/172 MFF a jej dodatku č.1 Organizačné zabezpečenie scénických a nescénických programov počas 63. ročníka MFF 2023, 2000 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 000,00 EUR
ceny sú vrátane DPH