Faktúra DFB-055/14
Dátum vyhotovenia: 6.8.2014
Faktúra doručená: 6.8.2014
Dodávateľ
Mesto Myjava
Nám. M.R.Štefánika 560/4
90701 Myjava
IČO: 00309745
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
ozvučenie,osvetlenie,ubytovanie Mestečko MY-A-VY, projekt MK SR, 4000 EUR
Názov položky:
ozvučenie,osvetlenie,ubytovanie Mestečko MY-A-VY, projekt MK SR, 5% spolufinancovanie projektu. , 600 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 600,00 EUR
ceny sú vrátane DPH