Faktúra DFB-055/23
Dátum vyhotovenia: 1.7.2023
Faktúra doručená: 10.7.2023
Dodávateľ
Pavol Perička, Autorizovaný bezpečnostný technik
Horný rad 11
BREZOVÁ POD BR.
IČO: 43774253
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby podľa Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti BOZP za tretí štvrťrok 2023
Názov položky:
Vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby podľa Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti BOZP za tretí štvrťrok 2023 , 75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,00 EUR
ceny sú vrátane DPH