Faktúra DFB-058/14
Dátum vyhotovenia: 5.8.2014
Faktúra doručená: 13.8.2014
Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO: 36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
vodné za august 2014, 3.95 EUR
Názov položky:
elektrická energia za august 2014, 7.12 EUR
Názov položky:
likvidácia odpadov za august 2014, 4.74 EUR
Názov položky:
teplo za august 2014, 61.22 EUR
Názov položky:
nájomné za august 2014, 39.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,46 EUR
ceny sú vrátane DPH