Faktúra DFB-059/23
Dátum vyhotovenia: 13.7.2023
Faktúra doručená: 18.7.2023
Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO: 36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
nájom, teplo, elektrická energia, vodné za júl 2023
Názov položky:
nájom za júl 2023 , 194.87 EUR
Názov položky:
teplo za júl 2023 , 126 EUR
Názov položky:
elektrická energia za júl 2023 , 19.2 EUR
Názov položky:
vodné za júl 2023 , 7.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
347,27 EUR
ceny sú vrátane DPH