Faktúra DFB-073/23
Dátum vyhotovenia: 24.8.2023
Faktúra doručená: 24.8.2023
Číslo objednávky: OBJ27/2023
Dodávateľ
tonalitera s. r. o.
A. Hlinku 69
921 01 Piešťany
IČO: 51761009
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Odborné lektorovanie hudobných dielní (sprievodné nástroje, cimbal, klarinet) v dňoch 17.8. - 20.8.2023 na podujatí Muziganké Priepasné. Projekt podporil z verejných zdrojov FPU - hlavný partner projektu č. 23-452-01197, 20% spolufinancovanie projektu
Názov položky:
Odborné lektorovanie hudobných dielní (sprievodné nástroje, cimbal, klarinet) v dňoch 17.8. - 20.8.2023 na podujatí Muziganké Priepasné. Projekt podporil z verejných zdrojov FPU - hlavný partner projektu č. 23-452-01197, 20% spolufinancovanie projektu., 500 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
500,00 EUR
ceny sú vrátane DPH