Faktúra DFB-076/21
Dátum vyhotovenia: 14.9.2021
Faktúra doručená: 16.9.2021
Číslo objednávky: OBJ21/2021
Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO: 36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Dni sliviek a varenie slivkového lekváru 2021
Názov položky:
Preprava drevených stánkov, stanu, setov na sedenie, kontajnerov z Myjavy na Turú lúku - GD na Dni sliviek 2021 dňa 11.9.2021. Projekt podporil z verejných zdrojov FPU-hlavný partner projektu, č. zmluvy 21-441-00542., 300 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH