Faktúra DFB-082/21
Dátum vyhotovenia: 1.10.2021
Faktúra doručená: 1.10.2021
Dodávateľ
Pavol Perička, Autorizovaný bezpečnostný technik
Horný rad 11
BREZOVÁ POD BR.
IČO: 43774253
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby podľa Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti BOZP za 4. štvrťrok 2021
Názov položky:
Vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby podľa Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti BOZP za 4. štvrťrok 2021, 75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,00 EUR
ceny sú vrátane DPH