Faktúra DFB-082/22
Dátum vyhotovenia: 6.10.2022
Faktúra doručená: 7.10.2022
Dodávateľ
Ing. Miloš Kment
Budovateľská 46
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 40471641
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Odborná teoretická príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc a poskytovanie prvej pomoci
Názov položky:
Odborná teoretická príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc a poskytovanie prvej pomoci, 20 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,00 EUR
ceny sú vrátane DPH