Faktúra DFB-085/21
Dátum vyhotovenia: 6.10.2021
Faktúra doručená: 8.10.2021
Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO: 36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
vodné, elektrická energia, teplo, nájomné za október 2021
Názov položky:
vodné za október 2021, 7.2 EUR
Názov položky:
elektrická energia za október 2021, 19.2 EUR
Názov položky:
teplo za október 2021, 126 EUR
Názov položky:
nájomné za október 2021, 194.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
347,27 EUR
ceny sú vrátane DPH