Faktúra DFB-103/22
Dátum vyhotovenia: 1.12.2022
Faktúra doručená: 1.12.2022
Číslo objednávky: OBJ034/2022
Dodávateľ
Rodičovská rada pri Základnej umeleckej škole
SNP 293/31
916 01 Stará Turá
IČO: 42025133
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
realizácia I. adventný koncert
Názov položky:
Vystúpenie Detskej ľudovej hudby Turanček zo ZUŠ Stará Turá na I. adventnom koncerte., 200 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH