Faktúra DFB-106/20
Dátum vyhotovenia: 13.11.2020
Faktúra doručená: 23.11.2020
Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO: 36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
vodné, elektrická energia, teplo, nájomné za november 2020
Názov položky:
vodné , 4.8 EUR
Názov položky:
elektrická energia za november 2020, 7.2 EUR
Názov položky:
teplo za november 2020, 93.6 EUR
Názov položky:
nájomné za november 2020, 69.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
175,11 EUR
ceny sú vrátane DPH