Faktúra DFB-106/22
Dátum vyhotovenia: 2.12.2022
Faktúra doručená: 12.12.2022
Číslo objednávky: OBJ035/2022
Dodávateľ
BV ton s.r.o.
Sklenárova 42
821 09 Bratislava
IČO: 50456601
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Technické zabezpečenie I. adventného koncertu dňa 27.11.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave
Názov položky:
Technické zabezpečenie I. adventného koncertu dňa 27.11.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave, 800 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
800,00 EUR
ceny sú vrátane DPH