Faktúra DFB-108/20
Dátum vyhotovenia: 6.12.2020
Faktúra doručená: 7.12.2020
Číslo objednávky: OBJ037/2020
Dodávateľ
Mária Kmeťková
Sadová 25
916 01 Stará Turá
IČO: 1076133047
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
realizácia II. adventného koncertu
Názov položky:
Realizácia II. adventného koncertu v Evanjelickom chráme Božom v Myjave dňa 6.12.2020 o 17,00 hod., 160 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH