Faktúra DFB-108/22
Dátum vyhotovenia: 12.12.2022
Faktúra doručená: 12.12.2022
Číslo objednávky: OBJ037/2022
Dodávateľ
BV ton s.r.o.
Sklenárova 42
821 09 Bratislava
IČO: 50456601
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Technické zabezpečenie III. adventného koncertu dňa 11.12.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave.
Názov položky:
Technické zabezpečenie III. adventného koncertu dňa 11.12.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave., 800 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
800,00 EUR
ceny sú vrátane DPH