Faktúra DFB-114/22
Dátum vyhotovenia: 18.12.2022
Faktúra doručená: 19.12.2022
Číslo objednávky: OBJ031/2022
Dodávateľ
Videoštúdio RIS, spol. s.r.o.
Nám. oslobodenia 11
905 01 Senica
IČO: 34119612
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
priame vysielanie štyroch adventných koncertov + jedna repríza lokálnej TV Myjava v dňoch 27.11.2022, 04.12.2022, 11.12.2022, 18.12.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave.
Názov položky:
priame vysielanie štyroch adventných koncertov + jedna repríza lokálnej TV Myjava v dňoch 27.11.2022, 04.12.2022, 11.12.2022, 18.12.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave. , 1100 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH