Faktúra DFB-115/22
Dátum vyhotovenia: 19.12.2022
Faktúra doručená: 19.12.2022
Číslo objednávky: OBJ038/2022
Dodávateľ
BV ton s.r.o.
Sklenárova 42
821 09 Bratislava
IČO: 50456601
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
1. Technické zabezpečenie IV. adventného koncertu dňa 18.12.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave.
Názov položky:
1. Technické zabezpečenie IV. adventného koncertu dňa 18.12.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave. 2. Ozvučenie a osvetlenie veže chrámu počas IV. adventného koncertu dňa 18.12.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave., 297.64 EUR
Názov položky:
1. Technické zabezpečenie IV. adventného koncertu dňa 18.12.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave. 2. Ozvučenie a osvetlenie veže chrámu počas IV. adventného koncertu dňa 18.12.2022 v Evanjelickom chráme božom v Myjave., 852.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH