Faktúra DFB-125/21
Dátum vyhotovenia: 19.12.2021
Faktúra doručená: 20.12.2021
Číslo objednávky: OBJ38/2021
Dodávateľ
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS
Štúrova 20
905 01 Senica
IČO: 17771200
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
priame vysielanie štyroch adventných koncertov + jedna repríza lokálnej TV Myjava v dňoch 28.11.2021, 05.12.2021, 12.12.2021, 19.12.2021 v Evanjelickom chráme božom v Myjave. , 900 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
900,00 EUR
ceny sú vrátane DPH