Faktúra DFB-126/21
Dátum vyhotovenia: 20.12.2021
Faktúra doručená: 21.12.2021
Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO: 36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
naplnenie - plynové bomby do ohrievačov počas adventných koncertov v Evanjelickom chráme božom v Myjave. , 144 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,00 EUR
ceny sú vrátane DPH