Objednávka OBJ003/18
Dodávateľ
Autoškola Progres
Holleho 716/38
90501 Senica
IČO: 31433367
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
služba, 15 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH