Objednávka OBJ009/14
Dodávateľ
Klub sportu a kultury
Hlucká 186
687 61 Vlčnov
IČO: 60371587
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
vystúpenie, 200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH