Objednávka OBJ011/14
Dodávateľ
Mesto Myjava
Nám. M.R.Štefánika 560/4
90701 Myjava
IČO: 00309745
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
vystúpenie, 200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH