Objednávka OBJ018/16
Dodávateľ
Ľubomír Bednár
Turá Lúka 196
907 03 Turá Lúka
IČO: 36964221
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
služba, 2.8 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
134,40 EUR
ceny sú vrátane DPH