Objednávka OBJ018/2017
Dodávateľ
Sprava majetku mesta
M.R.Stefanika 560
90701 Myjava
IČO: 36268071
Odberateľ
Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Partizánska 290/17
907 01 Myjava
IČO: 34056335
Názov položky:
služba, 200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH